Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “marijuana”

ගංජා කර්මාන්තය දේශිය ද? | VIDEO

ගංජා කර්මාන්තය පිටුපස ඇත්තටම සිටින්නේ කවුද? මෙය දේශීය කර්මාන්තයක් ද? මෙමගින් රටට කුමන බලපෑමක් වේද? මේ ආදී කාලීන ගැටලු රාශියක් සඳහා පිළිතුරු ලබා දෙන මෙම…